Førstehjælp for Idrætsinstruktører i DTaF

 

Formål:                       

Kursets formål er at give trænere et teoretisk og praktisk kendskab til førstehjælp ved de almindeligst forekommende ulykker, således at de er i stand til at hjælpe en tilskadekommen elev.

Kursusindholdet i denne del svarer til Dansk Røde Kors kursusmodul Hjerte – Lunge – Redning inklusiv brug af hjertestarter (AED).

Der ud over, førstehjælp til idrætsskader i forbindelse med træning og konkurrencer.

 

Kursusindhold:

Førstehjælpens 4 hovedpunkter

Førstehjælpens A-B-C

Hjerte-lunge-redning

Brug af AED - hjertestarter

Slag og skader mod hovedet.

Fremmedlegeme i luftvejen (tandbeskytter m.m.)

Idrætsskader med P – R – I – C – E – M princippet

Knoglebrud / forstuvning

Muskelskader

Undervisningen gennemføres med teoretiske oplæg efterfulgt af demonstrationer og praktiske øvelser.

 

Underviser:

Lars Arnum, Dansk Røde Kors instruktør, Diplomtræner fra DIF og over 30 års kampsports erfaring, (7. dan Taekwondo).

 

Forslag til program:

kl. 08.00 - 08.45           Morgenmad, opstart, præsentation m.m.
kl. 08.45 - 10.00           Førstehjælp undervisning.
kl. 10.00 - 10.30           Kaffe pause.

Kl. 10.30 - 12.00           Førstehjælp undervisning                     
Kl. 12.00 -12.45            Middag

kl. 15.30 - 18.00           Førstehjælp undervisning med indlagt kaffepause
kl. 18.00 - 18.30           Afslutning og udlevering af kursusbevis

Ret til hensigtsmæssige ændringer forbeholdes

 

Sted :

VEJLE TAEKWONDO KLUB

Horsensvej 74 A

7100 Vejle

 

Dato : søndag 25 september

 

Max deltager 20