Generalforsamling i Vejle Taekwondo Klub, mandag den 20. marts 2017

 

Til alle medlemmer i VTK: Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Vejle Taekwondoklub Hvornår: mandag den 20. marts 2017 - kl. 20.15

 

Hvor: Klubbens lokaler på, Horsensvej 74A, 7100 Vejle Forslag til bestyrelsen indsendes på mail, til Palle Kjær, palle@vejle-taekwondo.dk, senest mandag den 13. marts 2017

 

Bestyrelsen håber på, at rigtig mange vil møde op - for dermed, at være med til, at bidrage til den fremtidige udvikling i VTK. Med venlig hilsen Bestyrelsen VTK Dagsorden ifølge vedtægterne

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Bestyrelsens beretning.

 

3. Forelæggelse af driftsregnskab og status.

 

4. Forslag fra bestyrelsen/medlemmerne.

 

5. Valg af formand Flemming (formand) modtager genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg af Flemming

 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Irene (næstformand) – ikke på valg

Thomas (bestyrelsesmedlem) – ikke på valg

Rasmus (kasser) er på valg – modtager genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg af Rasmus

Palle (sekretær) er på valg – modtager genvalg Bestyrelsen foreslår genvalg af Palle

 

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår genvalg af Tonny – modtager genvalg

Bestyrelsen foreslår Phi – modtager valg

 

8. Valg af revisorer Intern revisor - bestyrelsen foreslår, genvalg af Hanne W. Jensen Ekstern revisor - bestyrelsen foreslår, genvalg af revisionsfirmaet EY

 

9. Eventuelt.