Fremmødte: Flemming, Oliver, Jeppe A, Kim B, Thomas, Sille, Nikoline S, Helene, Nikolina, Bo, Natasa, Jim, Claus, Kenneth, Jimmy, Phi, Daniel, Alexander, Freddy, Mikkel, Peter A,

 

Ikke Fremmødte: Tom, Dennis, Thaneks, Jonas B, Camille, Marvin, Anne-Sofie, Belal, Lasse, Poul

 

 

Chef-instruktørens udlægning.

 

  • - Kampholdet kører rigtigt godt, der er mange medaljer.
  • - Udvikling teknik, er midlertidig nede. Skive har ikke lyst til at forsætte samarbejdet, så de har lukket UC-Syd. Klubben ansøger om at        starte en ud af de to udviklingscentre op der skal være i Jylland.
  • - Kukkiwon afholdte i 2016 Dan-graduerings-rets-undervisning.
  •           - Meningen med undervisningen var at mindske mængden af sortbælter der kan graduere.
  •           - De har fået meget fokus på at gøre taekwondo til en kampkunst der er effektiv og hurtig.
  • - Der er 2 gradueringer i klubben, marts og november.
  • - Flemming betragter Chef-instruktør rollen som en midlertidig post.
  • - Fremtidigt vil det være Vejle-Taekwondo Klub, der laver dan-graduering.
  •           - Basis er at der skal være en tydelig udvikling på få områder, da en elev/instruktør har et eller flere områder der er deres force.
  •           - Forløbet er et ”commitment” på 10 uger, hvor der vil være udvikling. Man kan teoretisk set ikke dumpe så længe der vises en                  løbende udvikling. Så til sidst er der mere en ”ceremoni” end en direkte prøve.

 

 

Spørgerunde

 

- Sille mangler en over 18 til at være i klubben, når hun underviser.

          - Hun kan ikke garantere at der er en hver gang.
          - Der kommer en løsning på det inden næste træning.
- Phi opfordre instruktørerne, til at vi fortæller mere om kamp og hvor ufarligt det er.Børneholdende skal bruge dem når de vil
          - De vil ud og markedsføre UC, så der kommer fra andre klubber for at skabe mere sparring.
- Anne-Sofie som vi er meget kede af er blevet syg, er ved at uddanne sig for at kunne hjælpe på kamp holdene.
- Sommer afslutning 17/6-17
- Højen holdet vil gerne med til sommerafslutningen.
- Snak med Jim hvis i vil på kurser!