Taekwondo er navnet på den koreanske nationale kampkunst eller kampsport. Det har i tidens løb ændret navn mange gange, bl.a. er navne som ”Soo Bak Do”, Taek Gyeon” og Tang Soo Do” dukket op. Taekwondo har en interessant historisk baggrund, der strækker sig over flere tusinde år, og kan således føres helt tilbage til den primitive tidsalder.

Taekwondo’s opståen


I den tidligste form blev Taekwondo sandsynligvis brugt som et våben af mennesker til at beskytte sig mod angreb fra mennesker og dyr. Da disse angreb kunne finde sted fra en hvilken som helst retning udvikledes serier af selvforsvarsteknikker, ved at efterligne dyrenes handlinger og bevægelser, således at man altid kunne forsvare sig, uanset hvor angrebet kom fra. Hermed havde man lavet et bestemt mønster bestående af blokeringer, spark og slag som blev grundlaget for vore dages Taekwondo. Det har ikke ligget helt klart, hvorvidt Taekwondo var hjemhørende i Korea eller ej. Nogle mener at det skulle stamme fra Kina eller andre asiatiske lande, men de historiske beviser støtter ikke disse konklusioner.

Oprindelsen af østens kampkunst tilskrives den indiske buddhist munk Bodhidharma. Ifølge nogle Chan Buddhistiske tekstbøger kom Bodhidharma til Kina i det 6. årh. e. Kr. Han grundlagde et kloster ved Shaolin-So, hvor han begyndte at undervise i specielle åndedrætsteknikker og meditation. Da munkene ikke fysisk var i stand til at praktisere hans strenge teknikker, lærte han dem nogle metoder til at styre deres krop og sjæl. Disse metoder lagde senere grunden for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chi Chuan.
 

De tre kongeriger


I Korea blev forfædrenes selvforsvarssystem konstant udvikling effektiviseret. Det blev flittigt brugt i de utallige kampe, det koreanske folk har kæmpet i tidens løb. Den koreanske halvø var i det første århundrede delt i tre kongeriger:

Koguryo fra perioden 37 f. Kr. 668 e. Kr. (det tidligere Nord Korea)
Paekche fra perioden 18 f. Kr. 660 e. Kr. (det tidligere Syd Korea)
Silla fra perioden 57 f. Kr. 935 e. Kr. (det tidligere Syd Korea)

De første håndgribelige beviser på Taekwondo dateres tilbage til disse tre kongerigers periode. I kongeriget ”Koguryo” i det sydlige Manchuriet, har man fundet et vægmaleri i en hule der tydeligt viser to mænd i kamp.

Hist172

Dette er bare et af flere vægmalerier, der er fundet i flere huler og kongegrave. Da dette vægmaleri kan dateres til et sted mellem år 3 e. Kr. – 427 e. Kr., kan det med sikkerhed siges, at Taekwondo var kendt i Korea på dette tidspunkt, altså lang tid før Bodhidharma kom til Kina.

Omkring år 600 formåede Silla-riget, med hjælp fra Kina, at erobre hele den koreanske halvø, og samlede dermed hele den koreanske befolkning under ét styre. Den militære organisation, kaldet Hwa Rang Do, spillede en stor rolle i foreningen. Sillas krigere, Hwarang-krigerne, tog selvforsvarssystemet til sig og videreudviklede teknikkerne med henblik på krigsførelse.

  Warrior Kumgang Chung Mu  

En Hwarang-do (en Hwarang-kriger) bestod af unge adelsmænd fra de bedste familier. Disse unge krigere praktiserede en tidlig form for Taekwondo kaldet Soo Bak. Således var der også en vis prestige i at dyrke denne form for kampkunst, og Hwarang-krigerne ses i dag som forbilleder for Taekwondoen.

Contest


Til toppen af siden

 

Koryo Dynastiet


Det var dog først under Koryo Dynastiet, i perioden 935 – 1392, at Taekwondo opnåede sin største popularitet. Soo Bak Do, som Taekwondo blev kaldt dengang blev den første koreanske kampsport, fordi man opsatte regler, plus at kampene blev vist foran et publikum. Det var også på denne tid, at den første instruktionsbog, om ubevæbnet koreansk kampkunst, blev skrevet.

Historybook
 

Yi-Dynastiet


Gennem de forskellige Yi-Dynastiet, fra 1392 til 1910, gik det alvorligt tilbage for kampkunsten Soo Bak Do eller Taek Gyeon, som det senere blev kaldt.
Yi-Dynastiet ”Chosun”, blev grundagt af general Yi Song-Gye i 1392. ”Chosun” er kinesisk og betyder ”Morgenstilhedens Land”. Det var navnet på Koreas dengang kinesiske kongedømme.
Yi-dynastiet var en kopiering af Kinas politiske og sociale system, og General Yi gjorde confucianismen til statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge confucianisme skulle "overlegne mænd" bruge sin tid på at studere kinesiske skrifter digte eller spille musik. Fysiske anstrengelser var kun for almindelige mennesker.

Til toppen af siden

Den japanske besættelse


Yi-Dynastiet endte med den japanske besættelse af Korea i 1910. Den nye japanske regering forbød enhver form for patriotisme. Træningen af Taek Gyeon blev forbudt og erstattet af den japanske kampkunst, Karate samt den kinesiske kampkunst Kung Fu.
Den koreanske stormester Im Ho trænede, på trods af forbudet,i al hemmelighed små hold på buddhistiske klostre og lokale skoler. Hans indsats var med til at bevare Taek Gyeon.

Til toppen af siden

Fra Karate til Taekwondo


Efter den koreanske befrielse fra japanerne i 1945 opstod et nyt problem. En gruppe af tidligere stormestre inden for Taek Gyeon viste stor interesse for at genoplive den oprindelige Taek Gyeon. Men på grund af indflydelsen fra Karate, havde de svært ved at skelne disse to helt forskellige stilarter.
TaekkonTech

Efter Koreakrigen, den 11. april 1955, blev der holdt et møde mellem de forskellige kampskoler (kwans), som var opstået under krigen. Formålet var at samle systemerne til ét stort system, hvilket blev til Tang Soo Do. Den voksende uenighed resulterede i en demonstration af de to stilarter på præsident Syngman Rhees fødselsdag i 1958. Det blev en succes til fordel for Taek Gyeon.
Kwans55

Det var dog først i 1960’erne, at den koreanske national-kampkunst fik navnet Taekwondo, da dette navn beskrev kampkunsten bedre. Samtidig blev ”the Tang Soo Do Association” omdøbt til ”the Korean Taekwondo Association”, og de første koreanske Taekwondo Gymnasier åbnede.
I 1970’erne blev Taekwondo indført som fag i Koreas almindelige skolesystem.

Til toppen af siden

Taekwondo udbredes


Korea havde et opvisningshold, som rejste rundt til en lang række lande, og var på den måde med til at udbrede Taekwondo. Nogle af medlemmerne fra opvisningsholdet slog sig senere ned i de pågældende lande, hvor de blev trænere og dermed udviklede sporten i det pågældende land. Den 30. november 1972 blev det kommende hovedcenter for Taekwondo, Kukkiwon, indviet. Kukkiwon ligger i Sydkoreas hovedstad, Seoul.
Kukkiwon

                                                             Årstal

 

37 f.Kr.–668 e.Kr.

Kongeriget Koguryo

 
 

18 f.Kr.–660 e.Kr

Kongeriget Paekche

 
 

57 f.Kr.–935 e.Kr.

Kongeriget Silla

 
 

935–1392

Koryo Dynastiet

 
 

1392–1910

Yi-Dynastiet

 
 

1910–1945

Den japanske besættelse

 
 

1950–1955

Koreakrigen

 
 

1955

”Taekwondo”-skolerne samles til ét system, Tang Soo Do

 
 

1961

The Korean Taekwondo Association dannes

 
 

1963

The International Taekwondo Federation (ITF) stiftes

 
 

1972

Kukkiwon indvies

 
 

1973

The World Taekwondo Federation (WTF) stiftes med Un Yong Kim som præsident. Det første verdensmesterskab blev afholdt i kukkiwon.

 
 

1980

Taekwondo anerkendes af den internationale Olympiske Komite

 
 

1990'erne

Der er i dag over 40 millioner udøvere fordelt på ca. 142 lande