Kup graduering i Vejle Taekwondo Klub

 

Når man er ny i Taekwondo regi, opstår der altid en masse spørgsmål angående bælteprøver/kupgradueringer, og derfor vil jeg lave en kort gennemgang af proceduren ved Vejles Kupgradueringer.

 

I Vejle Taekwondo Klub har vi et gradueringsudvalg, som består af klubbens instruktører, som har gradueringsret fra Dansk Taekwondo Forbund. Det er gradueringsudvalget, som overordnet har det tekniske ansvar i klubben og fastsætter kriterierne for graduering. I øjeblikket har vi 4 gradueringsberettigede, Dannie 7. dan, Flemming 5. dan, Kenneth 4. dan og Freddy 4. dan. Udvalget har en Chefinstruktør som fungerer som talerør for udvalget (dette er pt. Flemming).

 

Kupgraduering er en slags træning, hvor man gennemgår alle de ting vi træner på holdene til dagligt, men hvor der til gradueringen sidder et udvalg af klubbens gradueringsberettigede og instruktører, som så vurderer elevernes evner. Kan eleven sit pensum, belønnes det med et nyt bælte.

Vi giver altid feedback til eleverne, så de ved, hvad de gjorde godt, og hvad de skal træne ekstra på frem mod den næste graduering.

Efterhånden som man stiger i graderne, kommer der flere teknikker og serier, som man skal kunne for at opnå det næste bælte. Det er vigtigt at understrege, at man skal kunne alle teknikker fra hvidt bælte og op, og ikke kun de nye teknikker til det næste bælte.

Bæltegraderne _foto _Leif Kjær 

Der er 10 bæltegrader inden det sorte bælte. Gul snip (10. Kup), Gul (9. Kup), Orange (8. Kup), Grøn ( 7. Kup), Blå (6. Kup), Rød snip (5. kup), Rød (4.Kup), 1. sort snip (3. Kup), 2. sort Snip (2. Kup) og 3. sort snip (1. kup).

 

Klubben afholder 3 kupgradueringer om året, og de ligger alle om søndagen fra kl. 10.00 og frem. Det er altid de laveste graduerede, der kommer ind først.

Der sendes et program ud for dagen ca. en uge før gradueringen, og dette hænges også op i klubben.

 

Det er ikke sikkert, at man kan gå til graduering hver 4. måned, idet der er mange ting, som man skal lære til hvert bælte.  Så nogle gange bliver man bedt om at sidde en graduering over, hvis instruktøren ikke finder eleven klar. Elever får dog altid en forklaring på, hvad der skal rettes op på til næste graduering.

 

På alle vore hold er der en holdansvarlig, og det er ham/hende der vurderer, om eleven har nok træninger siden sidste graduering, samt hvorvidt eleven kan sit pensum.

Man skal have min. 25 træninger mellem hver graduering. Har eleven træninger nok og kan sit pensum, så indstiller den holdansvarlige eleven til graduering. Det er til enhver tid den holdansvarlige, der indstiller eleven.

 

At gå til graduering koster 100kr, som man afleverer til den holdansvarlige sammen med sit pas senest 14 dage inden gradueringen. Beløbet dækker udgifterne til et nyt bælte/snip, forplejning til instruktører på dagen og en årlig instruktørdag.

Er det første gang, man går til kupgraduering, så skal man også medbringe 2 stk. pasfotos, idet det ene foto sættes i elevens taekwondo pas, og det andet sættes på elevens gradueringspapir.

 

Til hver bæltegrad har vi en teoriprøve, hvor man typisk skal oversætte nogle koreanske udtryk til dansk. Prøven er skriftlig, men man kan få hjælp til oplæsning, hvis man har brug for det. Sværhedsgraden stiger gradvist til hvert nyt bælte. Til 4. kup og 1. kup bruger vi en udvidet teoriprøve, som har spørgsmål, som man skal uddybe. Denne prøve ligner den, som man skal igennem til 1. dan – altså sort bælte.

 

Når man når til det røde bælte, begynder den holdning, eleven udviser under den daglige træning, også at få indflydelse på, om man kan blive indstillet til graduering.

 

Taekwondo handler meget om respekt og disciplin. Derfor stiller vi krav til eleven.

 

Det forventes, at man følger med i undervisningen og udviser respekt for instruktørerne, og ikke står og pjatter under træningen. Det forventes også, at eleven træner hjemme, så man kan arbejde videre med emnet til den næste træning.

 

Klubben afholder jævnligt kurser og lign.Der er brug for hænder til at lave mad og rydde op bagefter.

Som noget nyt så går de holdansvarlige nu også ind og ser på, om eleven har hjulpet til disse arrangementer. Har man det, så giver det et ekstra plus, hvis man gerne vil til graduering.

 

For klubbens yngste medlemmer på Drageholdene, bruger vi ”Monbælter” som er et børnebælte system, som ligger inden det gule bælte (9. Kup).

Har man rødt monbælte og derover, har man mulighed for at gå direkte op til 9. kup, hvis den holdansvarlige vurderer, at eleven er klar til dette.

Har man sort monbælte, kan man efter forbundets regler konvertere direkte til 9. kup, men i Vejle TKD har vi valgt, at eleven skal igennem en kupgraduering for at få 9. kup. Dette har vi valgt, fordi vi ønsker, at eleven får en chance for at prøve en kupgraduering inden, pensummet bliver for stort, at der ikke kommer til at gå for lang tid inden, de får et nyt bælte samt fordi der er stor forskel på en monbælte graduering og ”normal” graduering.

 

Klubben tilbyder ekstra træning for de, som har brug for og lyst til det. Det er frivilligt og træningerne tæller ikke med i de 25 træninger, som man skal have for at komme til graduering. Det er også stadig den holdansvarlige, som indstiller eleven.

 

Klubben har også en ”Mentor ordning”.

Det betyder, at en elev kan vælge en højere gradueret til at hjælpe med lidt ekstra træning eller bare spørgsmål til de nye teknikker. Ordningen er frivillig, men der er flere og flere, som benytter sig af denne, når de kommer lidt op i graderne.

 

Opstår der spørgsmål angående graduering eller lign. så er I altid velkommen til at kontakte mig.

 

MVH Flemming Haagen Jensen

Flemming@vejle-taekwondo.dk

Mobil: 20948784