COVID 19

Opdatering 01.11.2020

Kære alle i Vejle Taekwondo Klub

Hermed en “kort” opdatering om, hvordan vi træner i de næste 4 uger eller indtil reglerne ændres.

Gældende fra mandag den 26. oktober har vi følgende:

  • Alle klubbens børnehold træner som hidtil.
  • Det samme gælder træning på alle klubbens kamp- og taegeuk-hold. Den bliver ikke berørt, da der er færre end 9 deltagere på hvert hold.
  • Medlemmer på højbælteholdet, der er under 21 år, må deltage i de almindelige træninger mandag og torsdag.
  • Medlemmer på højbælteholdet, der er ældre end 21 år, kan ikke deltage i de almindelige træninger mandag og torsdag.
  • Medlemmer på voksen-begynder-holdet, der er under 21 år, deltager i træning på holdet for øvede børn eller højbælteholdet. Dette aftales individuelt med medlemmerne.
  • Hvis der er et ønske om det, tilbyder klubben træning for medlemmer over 21 år lørdag eller søndag eftermiddag. Max. 10 deltagere inklusive instruktøren. Meld ind til Claus, hvis du har et ønske om at der er træning i weekenden.
  • Fællestræningen for højbælter og voksenbegynder torsdag den 29. oktober er kun for udøvere under 21 år.
  • Træner-træning torsdag den 5. november er aflyst og der er almindelig højbæltetræning for unge udøvere i stedet for.

Fra torsdag den 29. oktober skal personer, der tager ophold i klublokalet, bære mundbind.

Man skal også have mundbind på når man ankommer til klubben og går ind i omklædningsrummet. Fra man er omklædt og klar til at udøve sin sport, kan man undlade at have mundbind på. Når man er færdig med træning og har klædt om til civil, skal man tage mundbind på igen inden man går ud af omklædningsrummet.

 

De bedste hilsner

 

Bestyrelsen

16.06.2020

VTKs foreløbige retningslinjer vedr. opstart af indendørstræning.

 

Vi har samlet de væsentligste og klubbens supplerende retningslinjer her:

Generelle retningslinjer fra DIF og DTaF skal til enhver tid overholdes.

Sygdom: Medlemmerne må ikke møde op, hvis de har symptomer på sygdom.

Husk afstand: Hvis det er muligt, så hold to meters afstand under træningen (en meter i det offentlige rum).

Forsamlingsforbud: Overhold til enhver tid forsamlingsforbuddet (pr. 8. juni: 50 pers.) og vær opmærksom på, at også trænere, forældre og andre tilskuere tæller med i det samlede antal på max 50.

Når fysisk kontakt ikke kan undgås: Minimer varigheden af træning med kontakt ansigt-til-ansigt.

Rengøring: Der sørges for afspritning af kontaktflader og gulve mellem hver træning, ligesom der luftes grundigt ud efter hver træning. For at der er tid nok til rengøring mellem to træninger, slutter de første træninger fremover kl. 18:00.

Hygiejne: Hænder afsprittes ved ankomst og ved afgang efter træning.

Voksentilstedeværelse: Der skal tilknyttes en voksen ved hold for børn og unge. De skal hjælpe med at sikre særlig fokus på at forebygge opbygning af tætte forsamlinger og hænder bliver afsprittet.

Indgang til klubben sker gennem hoveddøren (=den almindelige indgang).

Udgang fra klubben sker gennem sidedøren fra den store dojang. Har man trænet i den lille dojang, går man ud gennem døren i kontoret. Derfor skal sko, tasker og overtøj tages med ind til træning. Træner man i den store dojang, skal sko sættes i den lille mellemgang ved udgangen fra den store dojang og taskerne sættes langs væggen i samme side af salen. Træner man i den lille dojang, skal sko sættes ved døren i kontoret, mens tasker må sættes i området lige uden for den lille dojang. Efter dagens sidste træning, må klubben dog forlades gennem hoveddøren.

Mød op omklædt så vidt overhovedet muligt. Omklædningsrummene vil ikke være tilgængelige. Der vil dog være adgang til toiletterne.

Vand medbringes hjemmefra. Der vil ikke være adgang til vand i køkkenet.

Kiap skal undgås eller reduceres kraftigt. Vi ved det er svært, men råb og skrig øger smittespredning væsentligt.

Antal deltagere i den store dojang max. være 24 elever plus 1-3 instruktører og hjælpeinstruktører henholdsvis max. 6 elever plus 1 instruktør i den lille dojang.

Opholdsrummet kan benyttes til stillesiddende aktiviteter, max. 10 personer.

I vindfanget må der kun opholde sig én person ad gangen medmindre man er i familie med hinanden/har fælles bopæl.

Ved ankomst hilser vi på hinanden i den store dojang og ved overskridelse af antal opdeles i grupper således at lavest graduerede træner i den lille dojang sammen med en hjælpeinstruktør. Optælling skal dog ske inden træningsstart således medlemmernes sko og tasker er placeret rigtigt i forhold til at forlade klubben.

Adgang til køkken og adgang til den lille dojang lukkes helt af, hvis der kun er træning i den store dojang.

Vi hilser mod flaget, når vi går ind i dojangerne – men ikke når vi går ud.

Træningsredskaber (sparke pads/puder mm) skal rengøres efter brug og må ikke skifte mellem udøverne – brug gerne eget udstyr. Sprit, klude og kurve til brugte klude findes i dojangerne.

Ved sparring: Må man ikke skifte makker under træningen og infight skal undgås/minimeres kraftigt.

Beskyttelsesudstyr (veste, hjelme arm og ben beskyttere) benyttes ikke ifm. træning på grundholdene. Klubbens udstyr må benyttes ifm. træning på kampholdene, men skal dedikeres hver enkelt udøver med angivelse af navn og opbevares i teknikrummet. Udstyret må ikke bruges af andre udøvere uden først at have været grundigt rengjort/desinficeret.

Alt beskyttelsesudstyr rengøres efter brug – hver gang.

Mundbind er tilgængelige for instruktører, der måtte ønske dette. Hvis elever ønsker at træne med mundbind, skal de selv anskaffe disse.

Hockey og tilsvarende aktiviteter, hvor der er risiko for at der opstår tæt infight fordi man rives med er ikke tilladt.

Boldspil med glatte bolde, der kan sprittes af, er tilladt når krav om afstand overholdes (2 meter).

Selvtræning i klubbens lokaler er indtil videre ikke tilladt.

Disse retningslinjer kan løbende justeres således de til enhver tid overholder mindstekravene fra DIF og Forbundet samt hvad instruktørerne vurderer er forsvarligt.

Uhensigtsmæssigheder i forbindelse med den indendørs træning, som kan føre til øget smittespredning, skal straks rapporteres til bestyrelsen på bestyrelsen@vejle-taekwondo.dk.

 

Eventuelle spørgsmål rettes til

Flemming Jensen

Telefon 20948784

flemming@vejle-taekwondo.dk

Vejle den 16-06-2020